Taxaties

VastgoedPartner is tevens uw partner voor taxaties. De waarde van uw vastgoedobject wordt aan de hand van een beproefde, gevalideerde methodiek vastgesteld en vertaald naar uniform format. Vanzelfsprekend voldoen de gehanteerde methodiek en het format aan de geldende nationale en internationale richtlijnen. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen, wordt er bij iedere waarderingsvraag gecontroleerd of vanuit een eerdere betrokkenheid een ‘conflict of interest’ kan ontstaan. Daarnaast is VastgoedPartner NRVT geregistreerd en worden alle taxaties door een tweede RT taxateur beoordeeld.